عروسک بازی

قولچاخ <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

به هرنوع عروسكي كه با انواع پارچه و دوختن و يا بستن آنها به همديگر درست مي شد قولچاخ مي گفتند . قولچاخ يك اسباب بازي دخترانه بود و مادرها معمولاً با استفاده از پارچه هاي كهنه و بهم بستن آنها يك جسمي شبيه به عروسك درست ميكردند و با استفاده از خامه ها و رشته هاي پشم برايش گيس ساخته و سپس برايش لباسي مي دوختند و عروسك دست ساز به ان ترتيب آماده مي شد و در اختيار دختران قرار ميگرفت و آنها با يكديگر عروسك بازي ميكردند و عروسك خود را مي خواباندند و برايش قصه مي گفتند .

سيزلرساغ اولون

/ 0 نظر / 24 بازدید