شاه وزير

  شاه و وزير <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

بازي شاه و وزير كه باحتمال قوي معرف حضور خوانندة گرامي است مخصوص جوانان و بزرگاني بود كه قادر به تحمل ضرب دست جلاد و احكام شداد و غلاظ شاه باشند بود و از شركت نوجوانان بدليل عدم تحمل و پيرمردان و افراد مسن و جا افتاده بدليل توهين آميز بودن برخي از احكام ، جلوگيري ميكردند .

بازي با كبريت انجام ميشد و در خانه ها و قهوه خانه ها انجام پذير بود و در طول بازي افرادي كه دور همديگر نشسته بودند با انداختن كبريت ، هر بار كه كبريت بر زمين مي نشست بسته به وضع نشستن ، موقعيت جديدي پيدا ميكردند .

يكي اگر كبريتش مي ايستاد ، شاه مي شد و ديگري اگر كبريتش يكطرفي مي ايستاد وزير مي شد و پست صدر اعظمي را اشغال مي نمود . آن ديگري با كبريت به پست جلادي منصوب مي شد و در اين ميان هم پس از اينكه اين افراد در پست هاي خود مستقر مي شدند ، يك بنده خداي از همه جا بي خبري هم با افتادن كبريت بر پشت بعنوان دزد گير مي افتاد و به محكمه مي رفت . صدراعظم گزارش واقعه را به محضر شاه اعلام ميكرد و شاه بايد با توجه به ادعانامة وزير حكمي مطابق جرم مجرم صادر ميكرد و حكم شاه بايد داراي ويژگيهايي بود تا مورد قبول و اجرا قرار بگيرد و چنانچه اين ويژگيها را نداشت ممكن بود نه تنها موجب آزادي دزد شود بلكه موجب اجراي حكم بر خود شاه مي شد .

از ويژگيهاي حكم اين بود كه :

اولاً حرف شاه و حكم شاه يك كلام بود و نبايد در حكم صادره هرچند كه سخت و شاق بود تخفيفي قائل مي شد .

ثانياً بايد تعداد جرايمي كه تعيين ميكرد عدد فرد بود و زوج نمي شد و چنانچه زوج مي شد نصفش را بر خود شاه جاري ميكردند .

 از جمله احكام شاه ممكن بود كشيدن سبيل دزد بوسيله جلاد و يا زدن تعدادي ضربه تازيانه به قسمتي از بدن دزد و يا اجبار كردن دزد براي رفتن و آوردن نوعي ميوه يا مواد خوراكي از جاي بخصوصي بود .

 ضربات تازيانه را با استفاده از لنگ لوله شده به دست و پاي محكوم مي زدند .

سيزلر ساغ اولون

/ 1 نظر / 22 بازدید
مریم

همشهری لر گولاخ آسین مهرعليزاده نين وبلاگی گلدی. تزولون باخين نه خبردی.