مقدمه

بنام آنكه هستي نام ازو يافت                فلك جنبش ، زمين آرام ازو يافت<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

خدايي كافرينش در سجودش          گواهي مطلق آمد بر وجودش

 

مقدمه

دانشمندان يونان باستان كه اجزاي تشكيل دهندة جهان را مطالعه و بررسي ميكردند ، آنها را به مواد كوچكتر و مولكولها و عناصر تقسيم كردند و نام كوچكترين جزء هر عنصر را اتم يعني غير قابل تقسيم گذاشتند ، چون فكر ميكردند به ريزترين جزء دست يافته اند .

ولي پس از گذشت مدتي ، دانشمندان علوم جديد ، توانستند اتمها را نيز به اجزاء كوچكتري تقسيم نموده و از اين ميان با شكافتن اتم به يك منبع عظيم انرژي دست يافتند .

همانطور كه يك ساختمان بزرگ ، يك كاخ باشكوه و يك خانة فقيرانه از قطعات كوچكي بنام آجر و يا ساير مصالح ساختماني ساخته شده اند ، وجود انساني هم از تركيب يكسري از عناصر با يكديگر بوجود آمده است .

براي شناختن اختصاصات و ويژگيهاي يك ساختمان ، اطلاع از مصالح سازندة آن ساختمان نيز از ضروريات اوليه است .

 پس از آنكه كودكي بدنيا مي آيد ، در برخورد با دنياي ناشناخته شروع به كسب تجربيات گوناگوني ميكند و به مرور مهارتهاي لازم براي نشستن ، دست زدن ، سينه خيز رفتن ايستادن ، راه رفتن ، سخن گفتن و غذا خوردن و شناختن افراد و اطرافيان و هزاران عمل ريز و درشت ، كسب مينمايد و به اين ترتيب اندامهاي مختلف حسي و حركتي خود را پرورش ميدهد .

روح انسان نيز در ابتداي تولد مثل دست و پا و ساير اندامهاي ظاهري اش ، خام و ناتوان و بي تجربه است و بمرور زمان و در جريان برخورد با اطرافيان و كسب تجربيات رواني و احساسي تربيت شده و به تكامل ميرسد .

در اين مرحله منظور از تكامل ، تعالي و به سمت خدا رفتن روح انساني نيست ، بلكه ارواح تمام آدميان بمرور آموخته تر شده و به سمت هدايت و يا ضلا لت ميل ميكند .

ولي حركت روح به هريك از سمت هاي مذكور ، فارغ از گذشتة انسان نيست و براي شناختن و آشنايي با افراد و بررسي علل رفتارهاي گوناگون فرد ، در برخورد با حوادث مختلف زندگي ، بايد سير تكاملي جسم و روح فرد را مورد بررسي قرار داد .

روزي كه من شروع به نوشتن اولين جملات از خاطراتم در مورد كميجان كردم ، هدفم شناساندن خاطرات مشترك با برادرم بود ، ولي كم كم متوجه شدم كه در ميان اين نوشته ها و خاطرات ، گوشه هايي از باورها و اعتقادات مردمي و شيوه هاي كار و كسب و زندگي و غم و شادي آن مردم را نيز كه در ميانشان بزرگ شده و سازندة روح من بوده اند ، را ارائه كرده ام و در پايان كار ، از اينكه ناخواسته به مواردي اشاره كرده بودم كه ميتوانست خواننده را به سمت شناخت يك بخش از ميهن عزيزم هدايت نمايد ، راضي بودم .

تا آنجا كه اطلاعات ناقص من اجازه ميدهد ، منطقة مسقط الرأس من ، كميجان واقع در استان مركزي ، فاقد سابقه مكتوب و قابل اتكايي كه معرف ويژگيهاي آن باشد ، بوده و من از گذشته هاي دوران جواني ام ، هميشه علاقمند بودم كه يك مونوگرافي از آنجا تهيه كنم و طي آن چگونگي كار و زندگي و باورها و اعتقادات مردمان آنرا بشناسانم و در دوران دانشجويي هم اينكار را آغاز نمودم ، ولي متأسفانه دفترم در جريان حوادث و اعتصابات دانشجويي سالهاي 55 و 56 ، از بين رفت و منهم ناچار موضوع را به وقت ديگري موكول كردم .

مطالبي كه من در مورد كميجان تدوين ميكنم مبتني بر موارد مختلفي از قبيل : خاطرات شخصي ، مصاحبه با افراد صاحب نظر و معمرين محلي و افراد باذوق و علاقمند ، مطالعه و بررسي هاي كتابخانه اي و استخراج و استنساخ از كتب و يادداشت هاي شخصي و پايان نامه هاي دانشجويي دوره هاي ليسانس و فوق ليسانس دانشجويان كميجاني الاصل ميباشد .

تهيه و ارائة اطلاعات جغرافيايي و تاريخي و فرهنگي از يك ناحيه ، كاري پرزحمت و طولاني است و نتيجة كار نيز ميتواند خيلي حجيم باشد ، ولي من سعي دارم آنها را در يكسري كتابهاي كم صفحه و بدنبال همديگر كه يك مجموعة بهم پيوسته است ارائه نمايم و فرض بر اين است كه خوانندة اين متن ، مطالب قبلي را خوانده باشد و با خواندن مطالب اين نوشته در صدد افزايش اطلاعات خود از فرهنگ و اعتقادات مردم كميجان باشد .

ضمن آنكه اميدوارم بنده توانسته باشم مطالب مفيدي را در اختيار خوانندگان محترم قرار دهم ، توضيحاً علت يكپارچه و تك جلدي نبودن آنرا بعرض خوانندة محترم مي رسانم .

كل مجموعه اي كه در فكر تهيه كردن آن هستم بيش از پانصد صفحه ميباشد و بنده فكر كردم كه در اين شرايط سخت اقتصادي و گراني كاغذ ، حتي اگر  همة مطالب را در يك جلد گردآوري نمايم ، شايد خريدن آن براي علاقمندان سخت باشد ، ولي در صورتي كه در جزوه هاي كم صفحه تهيه شود هركس به نسبت نياز خود ، همان بخش را به قيمت ارزان تهيه خواهد كرد . اميدوارم خداوند مرا در جهت تكميل و ارائة كلية مطالب ياري نمايد .

بقول فردوسي كبير :

همی خواهم ازروشن کردگار

که چندان زمان يابم از روزگار

کزين نامورنامه باستان

بمانم به گيتی يکی داستان

که هرکس که اندر سخن داد داد

زمن جز به نيکی نگيرند ياد

 آنچه كه تا كنون تهيه شده است و اميدوارم در زمان كوتاهي آنها را به چاپ رسانده و در اختيار علاقمندان قرار دهم بشرح زير است :

1- كتاب از خانه بگويم ، شامل خاطرات دوران كودكي و نوجواني و جواني .

2- كتاب آداب ازدواج در كميجان .تكرار در كتاب فرهنگ عامه .

3- كتاب ماجراهاي پدربزرگ شامل روايات و خاطراتي از مرحوم مشهدي تقي جاويد راد .

4- كتاب تغذيه مصنوعي كميجان با قدمتي تاريخي .

5- كتاب مقدمه اي برتاريخ كميجان شامل سوابق تاريخي و زمان پيدايش كميجان .

6- كتاب معرفي ايل هاي برچلو و بزچلو در زمينة سير تاريخي ايلهاي مذكور .

7- كتاب فرهنگ عامة مردم كميجان

8- كتاب سرگرميها و بازيهاي كودكان و نوجوانان كميجان( تكرار در كتاب فرهنگ عامه .)

9-  كتاب روايت هاي طنز آميز داداشعلي كلواني

10-  كتاب مجموعة داستانهاي كوتاه

11-  كتاب مجموعة مقالات اجتماعي انتقادي

12-  كتاب تعزيه خواني هنر نمايشي مردمي كميجان

13 – كتاب شيخ فخرالدين عراقي شاعر و عارف نامدار كميجان .

 

همچنين چون در جريان تهيه و تدارك اين مجموعه مطالب ، هيچگونه چشمداشتي به درآمد و منافع مادي آن نداشتم ، لذا تصميم به گشايش يك سايت اينترنتي بنام كميجان گرفتم تا تمام مطالب و يافته هاي خود را جهت ارائه به عموم علاقمندان ، در آن سايت قرار دهم ، تا بوسيلة صاحبنظران مورد بررسي و نقد قرار گيرد  .

در اين رابطه با مركز ت . ف . ن ، كه مسئول معرفي و نگهداري سايت ها ميباشد ، ارتباطاتي برقرار نموده ام  ، ليكن چون هزينة ساليانه اي را به من تحميل خواهد كرد ، هنوز اقدام قطعي در مورد واريز وجوه ثبت نام و اجارة سايت نكرده ام ، ولي اين اقدام بنحوي كه حداقل هزينه را در بر داشته باشد بزودي انجام و نتيجه و آدرس آن در اختيار علاقمندان قرار خواهد گرفت .

 

<?xml:namespace prefix = v ns = "urn:schemas-microsoft-com:vml" /><?xml:namespace prefix = w ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:word" />
                                                                   محمد كميجاني

 

/ 0 نظر / 26 بازدید