عزاداري هاي مذهبي

در روزهای عاشورا پس از شرکت دسته جات و هيئت ها در صبحانه نذری گرد هم آمده و بصورت دسته دسته با علم و کتل و زنجير زنان بدنبال يکديگر از خيابان اصلی طی طريق نموده و از محله قلعه عبور نموده و خود را از راه انار به کنارسردهنه و مظهر قنات بزرگ کميجان می رساندند .

 از ابتدای حرکت دسته جات مردمی که نذر و نيازی دارند و يا قربانی دارندکه بايد در مقابل دسته قربان شود خود را حاضر نموده اند و در مقابل دسته ها آتش و اسپند گذاشته اند و در سينی ها برای افراد هيئت شربت و شيرينی و ميوه و حتی فطير نذری تعارف می کنند .

 پس از عبور دسته جات و هيئت ها جای جای خيابان و کوچه ها لکه های خون گوسفندان قربانی و خاکستر های آتش اسپند است .

 رفتی و رفتن تو ، آتش نهاد بر دل

 از کاروان چه ماند ؟ جزآتشی به منزل

وقتي دسته جات به كنار استخر قنات بزرگ كميجان مي رسيدند ، در اين مکان يک نفر وارد استخر گلی قنات شده و از گل آن مقداری برداشته و به سر و پشت پيراهن تک تک زنجيرزنان و اعضای هيئت می مالد و پس از آن دستة سينه زنان و زنجيرزنان و عزاداران به سمت بالای قبرستان رفته و ضمن خواندن فاتحه برای اموات و شهيدان و مرتب کردن و نظم دادن دسته و گروه خود شروع به حرکت رسمي می کند .

در اين مرحله دسته بايد با ترتيب و نظم خود را به مقابل مسجد جامع رسانده و در مقابل جميت زيادی که در آنجا گردآمده و به تماشا ايستاده زنجير زده و سان حضور دهند .

روحانيون نيز در روز عاشورا از صبح بهمراه جمعيت در عزاداری شرکت نموده و در مقابل مسجد جامع برپا ايستاده و در مراسم عزاداری شرکت می کنند .

در اين قسمت هرلحظه جمعيت زيادتر و زيادتر می شوند و انبوه جمعيتی که از دسته های عبور کرده جداشده و برای تماشای عملکرد ساير دسته ها و هيئت ها به مقابل مسجد آمده اند ، باعث ازدحام و شلوغی بيشتر می شود .

پس از عبور آخرين دسته ، تعدادی از هيئت ها از راه محله ميدانگه و کهنه قلعه ومحله آقداش بطور مرتب و منظم ، زنجيرزنان تا محل حسينيه امام خمينی محله سراب ميروند و پس از مستقر شدن هيئت سراب در جای خود ، هر يک از هيئت ها تا محل و مکان اصلی خود رفته و پس از جابجا نمودن وسايل و ادوات عزاداری و زنجير و علم و غيره ، جوانان و جمعيت اعضای هيئت برای شرکت در مراسم تعزيه که عزاداری سنتی مردم کميجان است به يکی از محله های سراب و يا مسجد جامع می روند .

 هيئت وابسته به مسجد کهنه قلعه پس از دور زدن در کميجان برای عرض منزل مبارک به محضر امام حسين مجدداٌ به مقابل مسجد جامع می آيند و زمانی به آنجا می رسند که تعزيه شروع شده و امام حسين و خاندانش به دشت کربلا رسيده و در حال مستقر شدن هستند .

در اين زمان اين دسته نوحه منزل مبارک يا حسين را می خوانند و به آقا خوش آمد می گويند .

نذورات عمومي

درظهر روز عاشورا در دو مکان برای کليه عزاداران از آشنا و غريبه ناهار نذری امام حسين آماده کرده و مردم را مديون کرده اند که در منزل اجاق روشن نکنند و همگی در آندو مکان حضور يافته و ناهار ميل کنند .

اين ناهار مخصوص تمام مردمی است که در آنروز در کميجان حضور يافته اند ، صاحبخانه و صاحب سفره امام حسين است و ما همگی مهمان او هستيم ، شما هم بفرماييد ، ان شاء الله در سر سفره امام حسين شما را ملاقات کنيم .

اولين مکانی که از چندين سال پيش به اين اقدام خداپسندانه دست زده است ، حسينيه امام خمينی محله سراب است که گوشت تمام قربانی های روز تاسوعا را که نذرداران در زير پای اسب حضرت عباس در حين رفتن به سوی فرات می کشند ، شبانه آماده کرده و ناهار روز عاشورا را چلو خورشت قيمه می پزند و همراه با ساير متعلقات از سبزی و دوغ و ترشی و غيره به عزاداران سرو می کنند .

دومين مکان نيز که از دوسال قبل به اين امر خوب و خداپسندانه پرداخته و مردم و عزاداران حسينی را در روز عاشورا فارغ البال از فکر آشپزی کرده است مسجد کهنه قلعه است که مردمان با همت آن محله نيز با همت و کوشش خود ناهار روز عاشورا را فراهم نموده و همراه با سبزی و نان و شربت به مردم سينه زن و عزاداری که به مسجد مراجعه نمايند ، تعارف می کنند .  

/ 0 نظر / 48 بازدید