زيارت اماكن متبركه

براي زيارت اماكن متبركه در فصلي كه ديگر كار كشت و زرع تمام شده بود ، يك يا چند نفر كه تصميم به زيارت يكي از اماكن متبركه و زيارتي گرفته بودند ، يك سيد خوش صدا را به چاووش خواني ميگرفتند و او در كوچه ها راه مي افتاد و چاووش ميخواند .

ممكن بود اين كار چند روز طول بكشد تا تعداد زائرين زياد شود و هر چه تعداد زياد باشد كارها و امنيت سفر بهتر تامين و تضمين مي شد ، آواز چاووش خوانان بسيار سوزناك و دل انگيز بود و پس از آن چندين نفر جمع شده و باهمديگر به زيارت مي رفتند .

زيارت مشهد و قم از اين جمله بود ، ولي زيارت كربلا از مدتها پيش ممنوع شده بود و مردم كه هرساله به عزاي امام حسين گريه كرده بودند هر روز دعا ميكردند  بلكه زيارت قبر شش گوشه امام حسين نصيبشان گردد .

در يك سالي تعدادي از مردم تصميم به زيارت كربلا گرفتند و بصورت قاچاقي عازم عراق شدند و متاسفانه در مرز ايران و عراق دستگير وزنداني شدند و مدتها طول كشيد تا در اثر دعاي مردم آزاد شدند و به وطن بازگشتند . از ميان اين افراد اسامي حاجي قيه محمد ، حاج محمد عيسي و كربلايي عزيز بيادم مانده است .

/ 1 نظر / 25 بازدید
ب.ن

veryyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyygooddddddddddddddd