مهارت حاج علی حسین سهرابی

این مطلب را مستقیما از زبان حسینقلی سهرابی کوچکترین پسر مرحوم حاج علی حسین شنیدم :

در زمان حیات پدرم که مهارت ارتوپدی و شکسته بندی ایشان زبانزد خاص و عام شده بود در مهمانی که در محضر یکی از خوانین منطقه ولازجرد و جعفرخان برگزار میشد یکی از خانها کوزه ای در درون کوزه قرار داده و در آنرا بسته بود و سپس با عصایش بر گونی زده و کوزه را به چندین تکه می شکند و میگوید برو بدون اینکه گونی را باز کنی کوزه را مرتب کن و بازسازی کن .

مرحوم حاج علی حسین با حوصله می نشیند و کوزه را درون گونی می چیند و سپس از گونی خارج میکند و همه حاضرین به مهارتش آفرین گفتند .

از حاجی سهرابی چندین پسر بعمل آمد که همگی در امر ارتوپدی و شکسته بندی مهارت پیدا کردند و هنوز هم به مردم خدمت می کنند .

خدا خیرشان دهد و و رفتگان خانواده را رحمت کند .

/ 0 نظر / 54 بازدید