دوواخ

دووواخ<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

دوواخ به روبنده و روسري ابريشمي قرمزرنگي بود كه به سر عروس مي انداختند تا  صورتش از ديد نامحرم پوشيده بماند ، ولي همزمان نام يك نوع بازي دو نفره هم بود كه درآن تعدادي خطوط موازي روي زمين مي كشيدند و با چند خط موازي عمود بر خطوط قبلي ، يك شبكه خطوط متقاطع ايجاد ميكردند و سپس بر روي سر خط ها هر كس تعدادي مهره يا سنگ يا قطعات شكسته و كوچك سفال را مي چيدند و با حركت مهره ها در نقاط تلاقي خطوط با همديگر بازي ميكردند  . اين بازي شبيه بازي دوز بود ولي بوسيله مردان و بزرگسالان در فصل بيكاري در كوچه ها و يا پشت بامها بازي مي شد .

 دووز

مربعي را بر روي زمين ترسيم ميكردند و با استفاده از قطعات سنگ و سفالي كه در محل تلاقي اضلاع و اقطار مربع گذاشته بودند و حركت دادن آنها و خوردن مهرة رقيب اين بازي انجام مي شد .

 اوچ دووز

 شبيه بازي دوز بود .

 بيل بيل لر

يك بازي دو نفره بود كه در فارسي بنام “ يه قل دو قل “ معروفست و در آن پنج عدد سنگ كوچك و گرد شده را برداشته و با پرتاب كردن آن به بالا و گرفتن و طي مراحل مختلفي بازي ميكردند و چنانچه سنگ پرتابي بطور ناخواسته برزمين مي افتاد طرف بازنده مي شد .

سيزلر ساغ اولون

/ 0 نظر / 31 بازدید