مرگ و مير و عزاداری ها

بيا ببين كه مرگ هم حريف ما نميشود

ببين كه قامت من از حادثه تا نميشود

هزار تير حادثه كمين گرفته در كمان

ولي اگر نخواهد او ، يكي رها نميشود

هميشه مرگ قصه ها مرثيه ساز نيست

، نيست

زوال آن همه صدا ، كه بيصدا نميشود .   

  اردلان سرافراز  تهران سال 56 بياد دكتر سامي

 

عزاداری در رابطه با مرگ عزيزان و وابستگان دور و نزديک و رهبران مذهبی و يا در عزای ائمه اطهار (س) انجام می شد .

اعمالی که پس از درگذشت افراد انجام می شود تقريبا مشابه ساير نقاط کشور است و ويژگی  خاصی ندارد ، پس از گردآمدن بستگان نزديک به يکی دونفر از معتمدين محل خبر داده و با بلندگوی مسجد موضع را باطلاع مردم می رسانند و آنها را برای شرکت در مراسم تشييع و تدفين جنازه دعوت می کنند .

همزمان چند نفر برای کندن قبر در مکانی که صاحبان مرده تعيين کرده اند و همچنين آوردن تابوت به گورستان می روند ، دور از چشم و گوش شهرداری ، خوشبختانه هنوز در کميجان مردن رايگان است .

بسيار محتمل و ممكن است كه يك فرد كميجاني ، عليرغم دريافت كارت دعوت به عروسي و ساير جشنها ، در مراسم عروسي يكي از دوستان و بستگان و همشهريانش شركت نكند  ولي چنانچه بهر وسيله اي از زمان و مكان برگزاري مجلس ختم و يادبود و ترحيم مربوط به يكي از همشهريانش مطلع شود، بطور قطع در آن مراسم شركت نموده و موجب تسلاي بازماندگان ميشود .

اغلب کسانی که به نحوی از مرگ کسی خبردار می شوند در مراسم کفن و دفن و عزاداری و ختم او شرکت می کنند و در اين مورد خاص تعصب دارند .

در عزاداری های شخصی رسم و رسوماتی از قديم بوده که باعث زحمت مردم می شد ولی خوشبختانه مردم کميجان براحتی حاضر به قبول رسم جديدی که مورد توافق عمومی قرار گرفته باشد هستند .

مثلاٌ وقتی يک نفر از دنيا می رفت ، بستگان او بايد سه روز تمام از صبح تا شب در مسجد سر پا می ايستادند و مردم و همسايگان و دوستان نيز در اين سه روز به مسجد رفته و آنان را دلداری داده وبه آنها تسليت می گفتند .

بزرگان محل در يک اقدام جمعی قرارداد کردند که از چندين سال قبل مسجد فقط در روز سوم فوت فرد تازه گذشته منعقد گردد و تا آنروز هم تمام بستگان دور و نزديک او فرصت کنند تا خود را به محل برسانند ، و از جمله رسومات خوب نيز که پا گرفته بود و برخی متإسفانه باعث خراب شدنش می شوند آنست که بستگان ميت به مردم غذا نمی دادند .

من از اين فرصت استفاده می کنم و نظر بزرگان محل را به اين امر مفيد جلب نموده و تاکيد می کنم که سعی کنند جلوی اين امر گرفته شود و مردم مجبور نشوند بخاطر چشم و هم چشمی بخشی از ارثيه وارث و يا حتی از مال خودشان را صرف اين کار نمايند . 

/ 0 نظر / 35 بازدید