ميانه گذاشتن

ميانه گذاشتن (شبدر و نومورتا اورتايا قويماخ )<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

تعداد تخم مرغهايي را كه به ترتيب فوق در طول بازي شكسته و برده بودند ، كم كم زياد مي شد و ديگر در جيب كسي كه يك تخم مرغ سفت و محكم در اختيار داشت جايي براي نگه داري نداشت . در اين حالت با ديگران تخم مرغهاي شكسته را به ميانه مي گذاشتند و در يك قرعه كشي كلان شركت ميكردند و به هركسي كه پشك مي افتاد برنده بود و تمام تخم مرغها را در يك دستمال جمع ميكرد و به منزل مي برد .

در فصل بهار نيز كه ما بچه ها و نوجوانان براي چيدن علوفه و شبدر و يونجه و سبزيهاي صحرايي به صحرا مي رفتيم ، مقداري از محصول چيده شده را در ميانه گذاشته و سپس با پشك انداختن و قرعه كشي صاحب آنرا تعيين ميكرديم .

 بچه هاي محلة خدابخشي در پشك انداختن خيلي وارد بودند و معمولاً با كلك و حقة برندة اين بازي مي شدند .

سيزلر ساغ اولون

/ 0 نظر / 29 بازدید