منصور از برلين

سلام دوستی بنام منصور از برلين پيام محبت آميزی برای من گذاشته ولی متاسفانه آدرس ايميل و يورل برايم نگذاشت و منهم ناچار پاسخ آن پيام را در اين صفحه می گذارم . ضمن تشکر از محبت ايشان آدرس يکی از دوستان با محبت ديگر را برايشان می نويسم  http://cogur.persianblog.ir/ و همچنين آدرس صفحه ای را که هر روزه به آنجا سر ميزنم را برای آن دوست با محبت می نويسم . www.komijanian.persianblog.ir

/ 1 نظر / 26 بازدید
MARY

سلام دوست خوبم ؛ « گالري تروريسم » منتظر بازديد شماست .