بازيهای بچگانه

  گل و پوچ<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 گل و پوچ هم يكي از بازيهاي متداول در ميان جوانان بود و مخصوصاً جواناني كه به سربازي رفته و با اين بازي در زمان سربازي آشنا شده بودند به آن علاقمند بودند و با استفاده از يك دانه نخود يا لوبيا و يا هر دانة شاخص ديگري به عنوان گل و تقسيم بندي افراد بدو گروه بازي ميكردند .

 بازي با دكمه

دكمه هاي كت و شلوار و جليقه براي اين بازي مناسب بود و براي اين كار هر كس بايد تعدادي دكمه مي آورد و دو نفر كه ميخواستند دكمه بازي كنند ، ابتدا يكي دكمه اش را بر روي زمين قرار ميداد و ديگري با دكمه اش بر پشت دكمة قبلي مي سراند و اگر موفق مي شد كه آنرا برگرداند برنده و گرنه بازنده بود .

در زماني كه اين بازي اوج ميگرفت تمام دكمه هاي كت ها و شلوارهاي مردان از خانه ها كنده و در بازي شركت داده مي شدند .

بازي با پوست پسته

اين بازي براي ايام نوروز و تعطيلات عيد بود و از زماني مد شد كه پسته به سفرهاي عيد وارد شد . پوست پسته را به سر انگشت مي كرديم و به پوست پستة سرانگشت طرف مقابل مي زديم هركس پسته اش مي افتاد بازنده بود و بايد پوسته را ميداد .

بازي با پوستة شكلات

اين بازي هم براي ايام نوروز و تعطيلات عيد بود و از زماني كه شكلات پيچ ها براي سفره هاي عيد وارد شدند در بين بچه ها گسترش يافت و آنها پوسته هاي پلاستيكي اين شكلاتها را جمع ميكردند و مثل اسكناس دسته ميكردند و سپس با بازيهايي اين پوسته هاي زيبا و خوشرنگ را بين خود مبادله ميكردند .

خوش گونلر ميش او گون لر

/ 1 نظر / 27 بازدید
مریم

همشهری لر گولاخ آسین مهرعليزاده نين وبلاگی گلدی. تزولون باخين نه خبردی.